switch to English

Референции

За периода от своето основаване, ППМЕО ООД е изпълнила успешно редица проекти

за различни клиенти, в разнообразни сегменти на енергетиката!

 

Референции проекти ВН

ЕСО МЕР София – Област: Профилактика на 110kV ОРУ “ТЕЦ Бобов дол” – 2012г.

ЕСО МЕР София – Област: Подмяна на моторни задвижвания в ОРУ 110 kV на п/ст Червена могила – 2012г.

ЕСО МЕР София – Област: Подмяна на разединители в п/ст “Столник” – ОРУ 110kV ново поле “Мотриса” – 2011г.

ЕСО МЕР София – Област: Монтаж на разединители в ОРУ 400 kV на п/ст Столник – 2012г.

ЕСО ЕАД МЕР Район Варна: Проектиране доставка и монтаж на макс. напреженова защита и два комплекта напреженови трансформатори в ОРУ 110 kV на п/ст Добрич – 2012г.

ЕСО МЕР София – Област: рехабилитация и Монтаж на разединители в ОРУ 400 kV на п/ст Столник – 2013г.

 

Референции проекти СН

ЕСО МЕР Русе - Оборудване на килия в п/ст “Тутракан” - 2011г.

ЕСО МЕР Варна - Оборудване на 2 бр. килии в п/ст “Добрич” – 2011г.

ЕСО МЕР Русе - Оборудване на килия в п/ст “Алфатар”– 2012г.

ЕСО МЕР Плевен - “Ремонт осветление в релейна зала на п/ст Мизия” – 2012г.

ФИЛКАБ – АД Пловдив - Присеъдиняване килия в ел.п/ст “Карлово-2” 110/20k

ПЕНОН – ЕООД Пловдив - Присъединяване киля № 16 (резерва) в ел.п/ст “Пясъчник” 110/20kV – 2012г.

ЕСО МЕР Русе - Оборудване на килия в п/ст “Тутракан” – 2012г.

ЕСО МЕР Русе - Оборудване на килия в п/ст „Алфатар” - килия на ВЕ ”Кутловица” в  ЗРУ 20кV – 2012г.

ЕСО МЕР Пловдив - Ретрофит на 2 бр. трафовходове в КРУ 20kV на п/ст “Ерма река“ – 2011г.

ЕСО МЕР Г.Оряховица - Оборудване на 1 бр. КРУ в ЗРУ 20kV на п/ст “Русаля -инженеринг”– 2011г.

ФИЛКАБ – АД Пловдив - Ретрофит на 2 бр. КРУ 20 kV п/ст 110/20kV “Острова” - 2011г.

ЕСО МЕР Благоевград - Ремонт полета 20kV в п/ст “Сандански” 110/20kV – 2011г.

ЕСО МЕР София – град - Оборудване резервни килии в ЗРУ 20kV на п/ст “Модерно предградие” 110/20kV – 2011г.

ЕСО МЕР Пловдив - Пълен инженеринг за присъединя-ване на килия ЗРУ, п/ст “Попинци” 20kV – 2011г.

ЕСО МЕР София – град - Оборудване на килия за КЕ 20kV в п/ст “Военна рампа” – 2011г.

ЕСО МЕР Плевен - "П/ст Мизия-Подмяна осветление Командна зала" – 2011г.

ЕСО МЕР Русе - Оборудване на килии в п/ст “Силистра” -2011г.

ЕСО МЕР Г.Оряховица - Оборудване на килия в ЗРУ 20kV на п/ст “Стражица-инженеринг”– 2011г.

Неохим АД - Доставка, монтаж, настройка и пуск в екслоатация по част Електрическа и комуникации на КРУ46 и КРУ48, 6.3kV в ГПП-1 – 2013 г.

Тракия Еко Енерджи ООД – Прокетиране, доставка, оборудване и пускане в експлоатация на килия 20 kV за ВЕИ „Патарешка“ в п-с „Сахране“ – 2013 г.

Идеал Стандарт – Видима АД: Доставка на резервни части  и профилактика на КРУ 20 kV– 2013 г.

Мини Марица Изток ЕАД – Доствка и монтаж на прекъсвачи за задвижни станции 6 kV – 2013 г.

 

Референции проекти ММО 110

„Хидравлика 96“ ООД - доставка на резервни части – 2013 г.

„ХидроЕкспорт“ ООД – доставка на резервни части – 2013 г.

„Вакуумтерм“ 2000 ООД  - доставка на резервни части – 2013 г.

„Копарански и син“ ООД – доставка на резервни части и моторни задвижвания – 2013 г.

ЗАО„Западный проект“, Беларус – доставка на резервни части – 2013 г.

“ДСА-Урал”,Екатеринбург, Русия – доставка на резервни части – 2013 г.

ООО "Электроэнерго" - Беларус  -доставка на резервни части – 2013 г.

АВВ SIA, Латвия – доставка на резервни части – 2013 г.

„Енерго-Про“, Чехия – доставка на резервни части – 2013 г.

„Булгартрансгаз”  ЕАД -  Ремонт на маломаслен прекъсвач ММО 110/1250/20 – 2013 г.

„Стомана Индъстри”  АД -  Ремонт на маломаслен прекъсвач ММО 110/1250/20 – 2013 г.

ЕСО  ЕАД МЕР София –Област -  Ремонт на маломаслен прекъсвач ММО 110/1250/20 – 2013 г.