switch to English

Гаранционен и извънгаранционен сервиз

ППМЕО ООД, предлага на своите клиенти гаранционен и извънгаранционен сервиз на електрооборудване високо и средно напрежение. Фирмата има сключени договори за сервизни услуги с компании вносители и производители на електрооборудване.

Сервизната  дейност на ППМЕО включва:

Поддръжка и ремонт – оборудване средно и високо напрежение – разединители, прекъсвачи ММО, елегазови и вакуумни прекъсвачи СН и др;

Резервни части – производство, доставка и подмяна;

Обучение на персонала на клиента за работа с оборудването на място.