switch to English

Модернизация на подстанции ВН

Модернизирането на подстанции за високо напрежение е едно от основните направления,  в които ППМЕО развива своята дейност от самото си създаване.

Особено място сред  останалите компании, занимаващи се с модернизация на уредби за високо напрежение, ППМЕО заема с опитът си в монтажа, производството на детайли, стоманени носещи конструкции и пуско-наладка на разединители високо напрежение! Благодарение на отличният си екип от специалисти, с дългогодишен производствен и конструкторски опит, ППМЕО е изпълнила успешно редица проекти в този специфичен сегмент.

Ние предлагаме на своите клиенти:

  • Изготвяне на проекти и доставка на електрооборудване;
  • Демонтажни работи за оборудване високо напрежение;
  • Монтаж на ново оборудване ВН – разединители, измервателни трансфорамтори, прекъсвачи. Производство и доставка на съответни стоманени и бетонови конструкции за тях, според изискванията на проекта;
  • Изтегляне и полагане на контролни кабели;
  • Монтаж и подсъединяване на командни табла и шкафове за управление и контрол;
  • Измерване, тестване и пуско-наладъчни работи;
  • Рехабилитация, ремонт, производство и доставка на резервни части за маломаслени прекъсвачи тип ММО.