switch to English

Производство, основен ремонт и доставка на резервни части за маломаслени прекъсвачи тип ММО 110 kV

Маломаслените прекъсвачи тип ММО 110 kV, са добре познати на електроинженерите, заети в областта на енергетиката. Характерната V – образна форма на разривите на ММО е емблематична за подстанциите у нас.  Този тип прекъсвачи е плод на изцяло българска разработка и влиза в производство преди повече от 30 години. За годините на производство, са произведени десетки хиляди бройки от това изделие в завод „Авангард“ – Севлиево. ММО 110 е широко разпространен както в България, така и на територията на двадесет държави, в това число бившият Съветски Съюз и страните от Източна Европа. Фактът, че до днес по-голямата част от всички произведени прекъсвачи са все още в употреба, е доказателсво за сполучливият дизайн и устойчивостта на ММО и го превръща в изделие, издържало теста на времето и заслужаващо респект и внимание.

През месец март 2013 г., компанията АВВ, собственик на завод „Авангард“ – Севлиево, преустанови дейността си по производството и продажбата на резервни части за ММО. На базата на сключен Договор между АВВ и фирма ППМЕО ООД от 11.03.13 г., ППМЕО придоби лиценз и пълна документация и стана правоприемник в производството и окомплектовката на резервни части за този тип прекъсвачи. Към днешна дата ППМЕО разполага с напълно оборудвана производствена и складова база в град Севлиево и изпълнява редовно заявки и договори за доставка на резервни части и ремонт на прекъсвачи за клиенти от България и чужбина.   

Ние предлагаме на своите клиенти:

  • Производство, окомплектовка и доставка на пълната гама резервни части за ММО 110 kV;
  • Производство на нови прекъсвачи ММО 110 kV;
  • Капитален ремонт на ММО 110 kV;
  • Сервизно обслужване в заводски условия и на обект на клиента;
  • Оборотни прекъсвачи, собствен транспорт и сервизен екип;
  • Пълни механически и електрически изпитания в това число измерване на специфични за ММО характеристики;
  • Обучение на технически групи за работа и обслужване на ММО 110 в производствената база на ППМЕО, в град Севлиево.