switch to English

За нас

ППМЕО ООД е основана през 2010 г. в град Севлиево, като фирма занимаваща се с Проектиране Производство и Монтаж на Електро Оборудване в областта на енергетиката и индустрията.

Дейността на фирмата се развива в три основни направления:

  • Производство, основен ремонт и  продажба на резервни части за маломаслени прекъсвачи тим ММО 110 kV;
  • Проектиране, изработване, демонтаж и монтаж и въвеждане в експлоатация на електрооборудване средно и високо напрежение;
  • Гаранционен и извънгаранционен сервиз на електрооборудване СН и ВН, на различни производители;

По настоящем в ППМЕО работят 21 души. Екипът ни е изграден от висококвалифицирани електроинженери и конструктори с дългогодишен опит в производството и монтажа на  електрооборудване за средно и високо напрежение, а така също и млади специалисти.

Компанията разполага с напълно оборудвана производствена и складова база в град Севлиево, а така също и със собствен транспорт, за изпълнение на проекти и услуги на обектите на своите клиенти.

През месец март 2013 г., на базата на сключен Договор с компанията АВВ,  ППМЕО ООД стана правоприемник в производството, ремонта и окомплектовката на резервни части за маломаслени прекъсвачи ММО 110 kV.

ППМЕО ООД изпълнява различни проекти, включващи доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване ВН, като разединители, прекъсвачи, измерителни трансформатори и съответните стоманени конструкции за тях.

За уредби СН, компанията предлага проектиране и пълен ретрофит на класически килии и комплектни разпределителни уредби (КРУ), както и оборудване на нови мощности.

Ние имаме богат опит при работа с различни местни и чуждестранни производители на електрооборудване, представени на българския пазар, като

АВВ, Siemens, Schneider, Coelme и др.

За периода от своето основаване, ППМЕО ООД се утвърди като коректен, отговорен и ангажиран към клиентите си партньор при изпълнение на различни проекти. До момента наши клиенти са дружества и компании занимаващи се с производство, пренос и разпределение на електроенергия, индустриални предприятия, както и фирми с електромонтажна, строителна и търговска дейност.

Дейността на фирмата е сертифицирана по Системата за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

Ръководството на ППМЕО  ООД поема отговорността да развива и поддържа Система за управление на качеството, с цел постигане пълно удовлетворяване изискванията на клиентите, както и ангажимента за удовлетворяване на приложимите изисквания.

Във връзка с това, дейностите на организацията са насочени към:

  • разширяване пазарния дял на  фирмата;
  • повишаване конкурентността на извършваните услуги, непрекъснато проучване мнението на клиентите за качеството на предлаганите услуги;
  • дейности, свързани с отговаряне в кратки срокове на сигналите на клиентите относно извършените услуги и свеждане до минимум на същите;
  • създаване и поддържане на добра работна среда с цел непрекъснато повишаване мотивацията на персонала.
  • включва ангажимент за удовлетворяване на приложимите изисквания;

Ръководството се ангажира политиката да бъде оповестена, разбрана,прилагана и актуализирана през определен интервал от време с цел поддържане нейната адекватност.

Всеобщо задължение на служителите в ППМЕО  ООД е срочното и качествено изпълнение на приетите поръчки и стремежа за по-пълно задоволяване изискванията на нашите клиенти.